logo
  • +90 (212) 812 26 30
  • Eğitim Saatleri: 07:30-18:00
  • Batışehir Sitesi C1 Blok, Bağcılar İSTANBUL
Eğitim modelimiz çoklu zeka

Eğitim modelimiz çoklu zeka

Zekâ ile ilgili birçok şey duymuşsunuzdur. IQ testi, kalıtsallık. Toplumda bununla ilgili birçok düşünce şekli vardır. Kimileri bunun anne ve babadan gelen kalıtsal bir şey olduğunu düşünür, kimileri ise bunun sonradan geliştirilen ve ne kadar çalıştığınızla ilgili olduğunu savunur. İste burada Gardner araştırmaları sırasında zekânın 8 alanı olduğunu buluyor ve şu şekilde sıralıyor;

1. Sözel-Dilsel Zekâ;
Bu zekâ alanında kişilerin kelime hazineleri oldukça geniştir, dilleri kolay öğrenirler, cümleler arasındaki kelimeler arasındaki benzerlikleri kolayca seçip ifade edebilirler.

2. Matematiksel-Mantıksal Zekâ;
Bu zekâ alanında kişilerin analiz yeteneği oldukça yüksektir, somutu soyuta çevirmede yeteneklidir, analitik düşünme ve uygulama konusunda başarılıdırlar.

3. Görsel-Mekansal Zekâ;
Bu zekâ alanında kişilerin 3 boyut kavramı algısı oldukça gelişmiştir. Renkleri ayırt etmede gayet iyidir.Çizmekten boyamaktan oluşturmaktan zevk alırlar.

4. Kinestetik-Bedensel Zekâ;
Bu zekâ alanında kişilerin organizasyon yapma yeteneği oldukça gelişmiştir. Nesnelere dokunarak bilgi edinirler.

5. Kişilerarası-Sosyal Zekâ;
Bu zekâ alanında kişilerin duyguları algılamakta, liderlik yapmak da yetenekleri vardır.

6. Kişisel-İçsel Zekâ;
Bu zekâ alanında kişiler bireysel çalışmaktan zevk alan özgüven sahibi insanlardır.

7. Müziksel-Ritmik Zekâ;
Bu zekâ alanında kişiler sese karşı duyarlıdırlar, ritim tutma konusunda başarılıdırlar.

8. Doğacı Zekâ;
Bu zekâ alanında kişiler canlıları tanıma, araştırma ve canlıların yaratılışlarını sorgularlar.

Bu zekâ alanları birbirinden tamamen bağımsızdır. Bir insan müziksel zekâya sahipse diğerlerinden biri yoktur gibi bir düşünce olamaz. Bir insanda tüm zekâ alanları vardır fakat bunları ortaya çıkarmak ve geliştirmek önemlidir. Batı çocuk anaokulu bu zekâ alanlarına göre tasarlanmış bir okuldur.


Yaparak yaşayarak öğrenme:

Yeni nesil eğitim kuramlarının altında yatan en önemli öğrenme metodu yaparak yaşayarak öğrenmedir. Bunun sonucu olarak;

Yaklaşık 2 hafta sonra okuduklarımızın %10'unu, duyduklarımızın %20'sini, gördüklerimizin %30'unu görüp duyduklarımızın %50'sini söylediklerimizin %70'ini yapıp ve söylediklerimizin %90' ını hatırlamaktayız.

Bu yüzden Öğrencinin öğrenmeyi öğrenmesi, pasif dinleyici rolünden sıyrılıp aktif hale gelmesi, öğrenme sürecine bizzat katılması, kendi deneyimleri aracılığıyla, yaparak yaşayarak öğrenmesi, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmesi temel amaçlardır. Yeni nesil eğitim kuramlarının altında yatan en önemli öğrenme metodu yaparak yaşayarak öğrenmedir.

Batı çocuk anaokulu tüm öğrenme metodlarını içine alan yaparak yaşarak öğrenme metodunu benimsemiş ve bu yönde eğitim veren bir okul olarak çocuklarımıza “balık vermeyi değil balık tutmayı öğretiyoruz.”

Adresimiz

Batışehir Sitesi C1 Blok,
Bağcılar İSTANBUL

Telefon Numaramız

+90 (212) 812 26 30
 

Eposta Adresimiz

info@baticocukanaokulu.com